Hva med audiogrammet når man tilpasser det mottakende øret i WIDEX CROS tilpasning?

Hvis man taster inn et audiogram til det mottakende (normalthørende) øret blir det brukt. Man kan også velge å ikke taste inn et audiogram. I så fall baseres tilpasningen på et teoretisk audiogram på +10 dB HL (det er i alle bortsett fra de to høyeste frekvensene for å redusere forvrengningen).