Hvordan slår jeg av Widex CROS senderen?

Du trykker bare på programknappen på WIDEX CROS.