Hvilken tilpasningssoftware skal anvendes til å tilpasse DREAM?

DREAM tilpasses ved hjelp av Widex' nye tilpasningsplattform – COMPASS GPS. Alle DREAM modeller skal tilpasses med den nye COMPASS GPS tilpasningssoftware.