Kan COMPASS GPS brukes til å tilpasse alle Widex høreapparater?

COMPASS GPS er beregnet til å støtte DREAM-serien. Alle tidligere høreapparater, som er basert på andre høreapparatplattformer, skal tilpasses med COMPASS 5 eller eldre. Faktisk vil COMPASS GPS automatisk identifisere hvilken software som skal brukes når andre Widex høreapparater er koblet sammen.