DREAM FUSION med fire høyttalermuligheter

DREAM FUSION modellen støtter nå S-høyttaleren. Det betyr at DREAM FUSION produktet nå støtter S-, M-, P- og HP-høyttalerne.