Kan flere brukere anvende samme TV-DEX? F.eks. en mann og kone som begge har CLEAR330 høreapparater og vil se TV sammen.

Nei. De må kjøpe hver sin TV-DEX. Kommunikasjon mellom en TV-DEX og CLEAR høreapparater skjer via en sikker kanal som er kodet med TV-styreenhetens serienummer som fås under matchingen. En Y-fordeler skal kjøpes for å forbinde fjernsynets audioutgang med TV-basen.