Hvordan ringer brukeren opp?

Når UNI-DEX brukere ringer opp, skal de bare trykke nummeret på vanlig vis. Streamingen til høreapparatene begynner så snart anropet blir besvart.