Hva er Widex Zen Therapy (WZT)?

Widex Zen Therapy er en metode som beskriver det teoretiske grunnlaget for personer med tinnitus bruk av Widex høreapparater, og hvordan man planlegger et tinnitusforløp som oppfyller høreapparatbrukerens individuelle behov. Terapien omfatter en grundig beskrivelse av innlemningsprosessen og den grunnleggende rådgivningen, samt bruken av forsterkning, Zen-toner, kognitiv atferdsbehandling, avslapningsstrategier og søvnforslag.