Hvem er målgruppen for WZT?

WZT kan brukes både til mennesker som er alvorlig eller mindre alvorlig plaget av tinnitus, uansett om hørselstapet er vanskelig eller mindre vanskelig. Den måten terapien kan tilpasses til den enkelte på er beskrevet nærmere i manualen og i Widex Zen Therapy step-by-step.