Hvordan kan man avgjøre hvilken grad av inngrep kunden har bruk for?

Graden av inngrep og de komponenter som skal inkorporeres i den enkelte persons Widex Zen Therapy skal primært baseres på svarene i WZT innlemningsspørreskjemaet og den innledende samtalen. Men manualen inneholder retningslinjer for hvordan man skal basere sin vurdering på kundens subjektive basisscore. (Se Fig. 2)