Kan WZT brukes med høreapparater fra andre produsenter?

Da bruken av Zen-toner som lydstimuli er en vesentlig del av Widex Zen Therapy, og da andre produsenter av høreapparater ikke har samme muligheter for lydstimulering i sine høreapparater, kan Widex Zen Therapy ikke anvendes sammen med høreapparater fra andre produsenter.