Hvordan kan det skape verdi for en hørselsklinikk å bruke tid på rådgivning om tinnitus?

Ved å innlemme tinnitus-support i porteføljen, får hørselsspesialister mulighet for å anlegge en holistisk tilgang til klientpleie. Det betyr at man ikke skal henvise klienten til andre spesialister hvilket er ønskverdig og gir god mening fordi man gjerne vil holde på klienten. Når kunnskapen til en hørselsspesialist, som leverer serviceytelser til tinnituspasienter blir større, vil det uten tvil resultere i flere nye klienter og styrke det profesjonelle image. Arbeidet med tinnituspasienter vil sannsynligvis også øke salget da et sted mellom 20 og -70 % av tinnitusramte har et hørselstap som kan avhjelpes ved forsterkning.