Kontraindikatorer for bruk av WZT

Kunder med bestemte typer av personlige og/eller psykologiske problemer vil sannsynligvis ikke generelt kunne få glede av WZT eller tinnitusbehandling. Slike kunder omfatter bl.a. personer med alvorlig angst eller en alvorlig depresjon, et tvangsaktig fokus på tinnitus, en vesentlig nedsatt arbeidsevne, marginal mestringsevne og manglende støtte samt endelig kunder som ikke vil bruke tinnitusverktøyer, men ønsker overdreven eller uhensiktsmessig behandling.