Hva er fordelen ved å anvende verktøy til lydterapi sammenlignet med innspilt musikk?

Selv om innspilt musikk kan være et effektivt verktøy til lydterapi, er det flere fordeler ved å anvende Zen – en syntetisk, semi-vilkårlig musikktone. For det første tar Zen-programmet hensyn til brukerens hørselstap. Det sikrer derfor at alle deler av Zen-signalet kan høres. For det andre er Zen-stimuli utviklet på basis av en grundig vurdering av de musikalske karakteristika som bidrar mest til å fremkalle avslapping. Ikke all innspilt musikk kan sies å ha slike karakteristika. For det tredje er Zen inneholdt i selve høreapparatet. Når brukerne har på seg høreapparatene, kan de derfor alltid anvende Zen når de ønsker det. Og de kan gjøre det diskret.