Hvorfor er et høreapparat med stor båndbredde å foretrekke når det handler om tilpasning av høreapparater til personer med tinnitus?

En stor båndbredde kan potensielt gi bredere inputomrde for auditive neuroner (og den akustiske barksone) og gjenoppretter dermed den "normale" servomekanisme som normalthørende har. Passion høreapparatene og ClearBand høreapparatene (m-modellen) har markedets største båndbredde. Disse høreapparatene kan spesielt være til glede for tinnituspasienter med opp til et middels vanskelig hørselstap.