Er det noe man spesielt må vurdere før man rådgir en tinnituspasient?

Når det gjelder hørselstap er det viktig å kjenne en ev. medisinsk diagnose før rehabilitering påbegynnes. Når det handler om tinnitus, er det helt avgjørende at man har kjennskap til klientens psykiske og følelsesmessige tilstand før behandlingen. I visse situasjoner kan det beste være å henvise klienten til en annen spesialist. I andre tilfeller er det en kombinasjon av lydterapi, rådgivning og medisinsk intervensjon eller diettintervensjon den beste løsningen for den spesifikke tinnituspasienten. I tvilstilfelle er det generelt tilrådelig å henvise til en annen spesialist.