Er det mulig å anvende Zen til å avgi lydstimuli selv om man følger en spesiell metode til behandling av tinnitus?

Zen er et verktøy for lydterapi. Å forsøke å minimere kontrasten mellom tinnitussen og det omgivende lydmiljøet er generelt relevant, og det er generelt aspekt ved rådgivning i alle vanlige metoder til behandling av tinnitus. Det betyr at Zen kan anvendes til disse formål uansett hvilken tilgang til behandling av tinnitus du er mest kjent med.